Centraal aanspreekpunt

Centraal aanspreekpunt

U wilt duidelijke afspraken en dat deze afspraken worden nagekomen. De afspraken die u met Euromaster maakt voor uw leaseklanten worden vormgegeven in een samenwerkingsovereenkomst. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. De afspraken worden landelijk geborgd en, misschien nog wel belangrijker, gerespecteerd. De facturatie en de controle hierop gebeurt op een centraal gecoördineerd punt, zodat u altijd weet waar u terechtkunt in het geval van vragen.

Magazijn

Wij zien erop toe dat uw klanten de juiste banden onder hun auto gemonteerd krijgen. Om ervoor te zorgen dat we hen tijdens het wisselseizoen snel en goed van dienst kunnen zijn, maken we in samenwerking met onze klanten en de afdeling Inkoop voorafgaand altijd een gedetailleerde forecast, zodat we op basis daarvan vanuit ons centrale magazijn onze garages het hele jaar kunnen bevoorraden. Dit garandeert een hoge leveringsgraad, waarbij we de afgesproken merkensturing respecteren.

Borging processen

Aan iedere leaseklant hoort dezelfde service verleend te worden en de afhandeling van elke wisselafspraak dient op dezelfde manier te gebeuren. Bij Euromaster bent u ervan verzekerd dat de processen gewaarborgd zijn, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij maken hier gebruik van een gestandaardiseerde werkwijze, de Euromaster Operational Way. De regiomanager ziet erop toe dat deze correct wordt toegepast in de garages. Vanuit het hoofdkantoor worden de processen geëvalueerd en opgevolgd op basis van vooraf vastgestelde targets. Onze vakschool zorgt er daarnaast voor dat onze collega’s getraind worden om altijd de juiste werkwijze toe te kunnen passen bij het op weg helpen van onze leaseklanten. Monteurs kunnen altijd de collega’s van de Leaseafdeling op  het hoofdkantoor raadplegen voor vragen en advies.